Kategorie

Informacja

Wigilia firmowa i prezenty świąteczne a ZUS i Urząd Skarbowy
    Home    0Komentarzy

Przedsiębiorcy chcąc integrować pracowników, decydują się często na wigilie zorganizowane w zarezerwowanych lokalach, a prezenty pracownicze to obecnie standard. O ile w przypadku gadżetów z logo firmy do celów promocyjnych sprawa wydaje się być prosta, o tyle niekiedy produkty wykorzystywane przez HR budzą pewne wątpliwości podczas rozliczenia. Chociaż prezenty świąteczne dla pracowników bardzo często są zamawiane w wyspecjalizowanych agencjach reklamowych, to ich rozliczenie wygląda nieco inaczej niż w przypadku materiałów promocyjnych. Powstaje bowiem pytanie, czy pracownik, który otrzymał dobra materialne, powinien mieć je zaliczone do dochodu.

Prezenty świąteczne dla pracowników a dochód

Ogólnie przyjmuje się, że każdy prezent od firmy stanowi dochód pracownika. Zgodnie z art. 12 ustawy o PIT za przychody uznaje się ?wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń?. Jednak w prawie przewidziane zostały pewne wyjątki, co stanowi odpowiedź na przyjętą tradycję przekazywania prezentów pracownikom na święta oraz z innych okazji (urodziny, dzień dziecka, ślub). Zwolnione są z opodatkowania świadczenia rzeczowe i pieniężne sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Dotyczy to jednak tych świadczeń, których łączna kwota nie przekracza 380 zł w roku.

Bony będą opodatkowane

Pracodawcy niekiedy zapominają, że zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od pewnego czasu nie dotyczy już bonów i talonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Od tych upominków trzeba odprowadzać podatek dochodowy, ponieważ są one traktowane jak dochód.

Oznacza to, że pracownik, który otrzyma paczkę świąteczną, a wartość wszystkich prezentów, które otrzymał w roku nie przekroczy 380 zł, nie zapłaci podatku dochodowego, jeżeli prezent finansowany był ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. W przypadku otrzymania bonów taki podatek będzie obowiązywał.

ZUS zgłosi się po składki z prezentów finansowanych ze środków obrotowych

Jeżeli uznamy dany prezent od pracodawcy za dochód, to automatycznie pracodawca musi odprowadzić od jego wartości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W konsekwencji upominek sfinansowany ze środków obrotowych będzie stanowić podstawę do obliczenia składek ZUS.

W tym samym momencie podarunki zakupione ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie wymagają opłacenia składek na ubezpieczenia ZUS. Co więcej, składki te nie będą wymagane w przypadku finansowania z powyższego źródła, nawet gdy wartość prezentów przekroczy w roku 380 zł i pracodawca będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy od upominku.

Wigilie firmowe mogą stanowić korzyść majątkową

Z imprezami firmowymi oraz wigiliami sytuacja jest bardziej skomplikowana. Interpretacja teoretycznie może być różna i znane są przypadki, gdy pracownicy zmuszeni byli odprowadzić podatek od przyjęcia firmowego. Z tego względu 8 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan. Dotyczył on kwestii opodatkowania świadczeń nawet potencjalnie otrzymanych przez pracownika w związku z zatrudnieniem, które są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę.

W wyroku Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na sposób określania, co stanowi dochód pracownika. Jego zdaniem decyduje kwestia ustalenia, czy dane spotkanie firmowe stanowiło wymierną korzyść finansową dla pracownika lub zaoszczędzenie wydatku. Pracownik przychodzi na imprezę integracyjną lub wigilię firmową ze względu na łączące go stosunki z pracodawcą, więc w tym wypadku nie można uznać, że odniósł on wymierną korzyść lub zaoszczędził wydatków. Tego typu wydarzenia stanowią powszechne działania HR, których celem jest motywowanie i zwiększanie lojalności pracowników, gdyż przy obecnym trendzie na rynku pracy łatwiej jest utrzymać dobrego specjalistę niż go pozyskać.

Przyjmując powyższe założenia, koszt imprezy firmowej ? w tym wigilijnej ? nie stanowi dochodu pracownika, co oznacza brak obowiązku podatkowego i oskładkowania ZUS.

Polecane posty

Komentarze

Log in or register to post comments