Kategorie

Informacja

HR i gadżety z logo firmy
   0Komentarzy

Budowanie relacji z pracownikami oraz integracja mają coraz większe znaczenie w zarządzaniu zespołem. Te elementy stanowią o powstawaniu więzi, które mogą wpływać na zwiększenie motywacji oraz efektywność przedsiębiorstwa.

Cele zarządzania zasobami ludzkimi

Można wskazać różne cele zarządzania zasobami ludzkimi*. Decyzja o zwiększaniu inwestycji w ten element funkcjonowania przedsiębiorstwa wiąże się z potrzebą kierowania firmą i rozwijania biznesu. Realizacja planów przedsiębiorstwa jest możliwa dzięki odpowiedniej realizacji celów związanych z zarządzeniem zasobami ludzkimi. Dlatego ważne jest nie tylko zwracanie uwagi na wzrost prowadzonej firmy, ale również rozwój samych pracowników. Oprócz odpowiedniego wynagradzania za wykonywaną pracę, należy oferować pracownikom możliwość rozwoju posiadanych talentów, zwracać uwagę na naturalną dla człowieka potrzebę uznania i szacunku, dbać o poczucie zaufania oraz budowanie relacji sprzyjających pracy. Harmonia i równowaga przedsiębiorstwa gwarantują dobrą atmosferę do pełnienia przez pracowników powierzonych im funkcji, a pozyskiwanie i utrzymywanie w firmie najlepiej wykwalifikowanych pracowników przekłada się na realny zysk.

Istotnym elementem zarządzania zespołem jest dostarczenie odpowiednich narzędzi pracy, co często wiąże się również z budowaniem tożsamości przedsiębiorstwa**. Ten ostatni element odnosi się do świadomych działań przedsiębiorstwa, komunikowania się firmy z zewnętrznym otoczeniem oraz wartości, które podzielają pracownicy. Dlatego tak wiele uwagi poświęta się na działania z zakresu HR, które zwiększają motywację pracowników oraz pozwalają na budowania trwałych relacji, co w konsekwencji przekłada się na pozyskiwanie i utrzymywanie w firmie wykwalifikowanych osób.

Motywacja pracowników

Motywacja do pracy związana jest z materialnymi i niematerialnymi bodźcami. Oprócz wynagrodzenia i dodatkowych gratyfikacji pieniężnych (premie, bony, prezenty rzeczowe), istotne są dodatkowe czynniki, które mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników w zwiększanie potencjału firmy.

Dlatego firmy inwestują pieniądze w eleganckie prezenty, an których niekiedy pojawia się spersonalizowany nadruk lub grawer. Często można spotkać się z tym, że pracownicy posiadają T-shirty z nadrukiem lub narzędzia do pracy takie, jak: USB z logo firmy lub długopisy.

Tego typu działania pozwalają wzmacniać tożsamość przedsiębiorstwa, a wraz z interesującym pomysłem na spotkania integracyjne ? wspomagać powstawanie twórczych relacji międzyludzkich w firmie.

Gadżety z nadrukiem przydatne są również w procesie poszukiwania pracownika. Na tym etapie część przedsiębiorstw decyduje się na uczestniczenie w różnego typu targach i tym samym ? promuje wizerunek dobrego pracodawcy nie tylko w gronie potencjalnych pracowników, ale również wśród potencjalnych klientów. Wskazywanie na dobre traktowanie osób zatrudnionych przez daną firmę może być elementem prowadzonej kampanii promującej konkretną markę. Dlatego właśnie w takich sytuacjach pomocne jest inwestowanie czasu i zasobów nie tylko w promowanie produktów, ale również wartości, którymi kieruje się przedsiębiorstwo.

Podsumowanie

Mocna marka to przede wszystkich zbiór wartości, produkty i odpowiednia komunikacja z otoczeniem. Nawet najlepsze produkty mogą zostać szybko zapomniane lub nigdy nie poznane przez szersze grono klientów tylko przez brak przepływu informacji i małą elastyczność w stosunku do zmieniającego się świata. Możliwości adaptacyjne firmy w dużej mierze zależą od potencjału pracowników i ich świadomości wpływu na jej rozwój. Dlatego nawet drobne działania na rzecz budowania dobrych relacji w ramach firmy mogą przełożyć się na zauważalny wzrost efektywności pracy. W końcu każdy ? oprócz zaspokajania podstawowych potrzeb ? chce mieć poczucie bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. W końcu pojawia się również potrzeba rozwoju i samorealizacji, a szacunek jest tym czynnikiem, który wzmacnia chęć do dobrego wykonywania swojej pracy***.

   

Gabriela Długosz

Dla zespołu AIDA Online

     

*       M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 19.

**    J.M.T. Balmer, G.B. Soenen, The acid test of corporate identity management, ?Journal of Marketing Management 1999? vol. 15, nr 1-3, s. 69-92.

*** Jerzy Łańcucki, Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, str. 56 ? 57.

Komentarze

Log in or register to post comments