Kategorie

Informacja

Halloween a biznes
   0Komentarzy

Dzisiejszy dzień zachęca do rozmyślania nad podążaniem biznesu za aktualnymi trendami. Obserwacja zmian, jakie następują w społeczeństwie, umożliwia szybką reakcję i pozyskiwanie dochodu z aktualnych trendów. Dlatego dzisiaj zajmę się wykorzystaniem niektórych aspektów społecznych w marketingu, odwołując się na relację: Halloween a biznes.

1. Zyski z Halloween

W Polsce Halloween zyskuje coraz większą popularność, a w Stanach zjednoczonych wydaje się co roku 6,9 biliona dolarów na wampirze kły, straszne stroje i oczywiście ? dynie. Wydrążone warzywa coraz częściej ozdabiają markety i małe sklepiki*. Pomimo negatywnego nastawienia niektórych osób, tradycja ? wywodząca się z celtyckiej ? coraz mocniej jest wykorzystywana w marketingu**. Jednak nie należy bagatelizować tych osób, które Halloween postrzegają negatywnie, za każdym razem weryfikując potencjalne zyski i straty z planowanych działań marketingowych.

2. Halloween w promocji firmy

Obecnie Halloween stanowi nie tylko źródło dochodu dla producentów przebrań i umożliwia intensyfikację sprzedaży dyń. Stanowi również wydarzenie, na które wiele firm może się powołać bez obaw o wizerunek. Tym samym, 31 października jest stosunkowo neutralnym dniem, poprzedzającym Święto Zmarłych. Biorąc pod uwagę, że powoływanie się na 1 listopada jest dla wielu firm utrudnione lub niemożliwe, Halloween może stanowić pewnego rodzaju alternatywę dla działań marketingowych. Przykładowo, podczas dzisiejszej nocy w Poznaniu będzie można pójść na halloweenowe imprezy organizowane przez różne kluby***.

3. Sytuacja społeczna a marketing

Obserwacja trendów społecznych i obranie odpowiedniej grupy docelowej umożliwiają maksymalizację zysków. W latach 50-tych XX wieku, w których obserwowano tworzenie się kultury młodzieżowej, biznes ? zdaniem Witolda Września ? rozwijał się w tych segmentach, które kierowały swoje usługi i dobra do młodzieży****. Obserwacja stylu życia osób z targetu pozwoliła na dopasowanie oferowanych produktów do potrzeb rynkowych.

4. Wykorzystanie nowych trendów

W związku z powyższym, różne wydarzenia mogą służyć nie tylko firmom, które bezpośrednio czerpią zyski ze sprzedaży konkretnych produktów. Inne przedsiębiorstwa mogą nawiązywać do wydarzeń takich, jak Halloween w celach: wizerunkowych lub podkreślania podążania za aktualnymi trendami. Poza tym, powyższy event może służyć jako pretekst do przygotowania wystroju wnętrza lub inspiracja do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz nowych grup zbytu.

Gabriela Długosz dla Zespołu AIDA Online

* http://www.biznes-ogrodniczy.pl/pl/wiersz_1_koluma_1/tradycja_halloween_coraz_bardziej.html, 31.10.2014 r.

** http://www.biznes-ogrodniczy.pl/pl/wiersz_1_koluma_1/tradycja_halloween_coraz_bardziej.html, 31.10.2014 r.

*** http://www.eskarock.pl/eska_rock_news/106708/halloween_poznan_2014_imprezy_wydarzenia_gdzie_sie_bawic_video, 31.10.2014 r.

**** W. Wrzesień, Czy ulegając nastolatyzacji zachowamy młodość?, ?Rocznik Socjologii Rodziny XX?, UAM, Poznań 2010, s. 38.

Komentarze

Log in or register to post comments